shërbimet tona

telefono

Rrjete LAN

01.

Rrjetet lokale te pajisjeve IT ose te quajtura shkurtimisht LAN (Local Area Network), jane tashme te kudondodhura. Nuk imagjinohet me nje institucion, kompani, biznes, shkolle etj, pa rrjetin e saj lokal. Krijimi i nje rrjeti lokal ofron:

  • Komunikim te vazhdueshem e te shpejte midis pajisjeve IT te te njejtes kompani/institucion.
  • Rritje te efektivitetit ne proceset e punes
  • Zvogelim ne mundesine e korruptimit dhe humbjes se te dhenave.

Rrjete Wireless

02.

Rrjete të dedikuara të përmasave të mëdha me teknologji wireless dhe LTE

Instalime Industriale

03.

Instalime të qëndrueshme dhe sipas standarteve industriale

Sisteme Survejimi

04.

Sisteme survejimi me teknologji të përparuar

Sisteme survejimi me teknologji të përparuar

Sisteme survejimi me teknologji të përparuarSisteme survejimi me teknologji të përparuarSisteme survejimi me teknologji të përparuarSisteme survejimi me teknologji të përparuarSisteme survejimi me teknologji të përparuar

Sherbime VPN

05.

Sherbime

Sherbime

Sherbime

Sherbime

 

Çertifikimet

06.

Çertifikimet

Çertifikimet

Çertifikimet

Çertifikimet

Çertifikimet

Scroll to Top